Plamenici

Prikaz:
Sortiranje:
Plamenik za zavarivanje 147.5.1

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,488.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.2

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,508.40 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.3

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,528.80 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.4

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,555.20 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.5

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,576.60 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.5.6

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

1,693.20 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.1 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,786.80 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.2 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,852.80 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.3 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,920.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.4 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

1,984.80 RSD

Plamenik za zavarivanje 147.3B.5 (GRBAVAC)

Primenjuje za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.

2,052.00 RSD

Plamenik za zavarivanje 147-7

Primenjuju se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

3,519.60 RSD

Plamenik za zavarivanje 147-8

Primenjuje se za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje. Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1.

3,651.60 RSD

Gorionik za rezanje 148.2.1 (bez kolica) za Acetilen

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

8,222.40 RSD

Gorionik za rezanje 148.2R (sa kolicima) za Acetilen

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

9,817.20 RSD

Gorionik za rezanje 852.1R (sa kolicima) za Propan-Butan

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

9,817.20 RSD

Gorionik za rezanje 852.1.1 (bez kolica) za Propan-Butan

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.

8,222.40 RSD

Plamenik za zagrevanje 147.500.1 - fi 25

Propan-Butan

CENA NA UPIT!: